Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 13 de juny del 2018

ABELLEROL/ABEJARUCO/BEE-EATER


Com cada any per aquestes dates, els abellerols arriben des de terres africanes i comença el seu període reproductiu.

Como cada año por estas fechas, llegan los abejarucos desde tierras africanas y empieza su período reproductivo.

Like every year at that time, bee-eaters arrive from African lands and begin their reproductive period.

Un cop aquí de bell nou, fan els seus nius en el forat d'un marge, agrupats en colònies. Els mascles, ofereixen a la femella aliment, per demostrar que seran bons pares.

Instalados aquí de nuevo, hacen sus nidos en un hoyo, agrupados en colonias. Los machos ofrecen insectos para comer a las hembras, para demostrar que serán buenos padres.

Once here again, they make their nests in a hole, grouped into colonies. The males offer insects to eat to females, to prove that they will be good parents.

També podeu observar aquest comportament en el vídeo que us oferim a continuació.

También podéis observar este comportamiento en el siguiente vídeo.

You can also observe this behavior in the video that we offer below.

1 comentari:

  1. Tots hem fotografiat aquest bell moixó, però vosaltres n'heu fet art.

    ResponElimina