Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 27 d’octubre del 2018

BRAMA A DYREHAVEN - BERREA EN DYREHAVEN - BELLOWING OF STAGS IN DYREHAVEN

Dyrehaven vol dir, literalment, "el parc dels cérvols". I és que en aquest espai verd situat a pocs quilòmetres al nord de Copenhagen hi pasturen lliurement cap a 2000 exemplars d'aquesta espècie. Evidentment, la millor època per visitar aquest lloc és a mitjan setembre, quan es produeix un dels espectacles més emocionants de la natura: la brama.

Dyrehaven significa, literalmente, "el parque de los ciervos". Y es que en este espacio verde situado a pocos quilómetros al norte de Copenhagen pastan libremente unos 2000 ejemplares de esta especie. Evidentemente, la mejor época para hacer una escapada allí es a mediados de Setiembre, cuando se produce uno de los espectáculos más emocionantes de la naturaleza: la berrea.

Dyrehaven literally means "the deer park". We can find it a few kilometers north of Copenhagen, and it is renowned for the more than 2000 free range deer that inhabit in it. In fact, the best time to visit the park is in medium September, when we can live the amazing experience of the bellowing of stags.


Antigament, Dyrehaven havia estat el vedat de cacera de la reialesa danesa. Ara, en canvi, des del 2015 està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Antiguamente, Dyrehaven era un coto de caza de la realeza danesa. Ahora, en cambio, desde el 2015, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

In the ancient days, Dyrehaven was once used for hunting by the Danish royalty. In spite of it, in 2015, Dyrehaven was recognized as a UNESCO World Heritage Site.

Mentre passeges pels senders de Dyrehaven, pots contemplar com els mascles més grans i poderosos criden i lluiten per guanyar-se el favor dels ramats de femelles. Això no obstant, sempre hi ha algun mascle més jove que intenta aprofitar la situació.

Mientras paseas por Dyrehaven, puedes contemplar como los machos más poderosos gritan y luchan para conseguir el favor de las hembras. Eso sí, siempre hay algún ejemplar joven que se intenta aprovechar de la situación.

While your are walking through Dyrehaven, you can see handsome and powerful deer males bellowing and fighting each other to attract the females. But, sometimes a young one tries to get the females for him.
Una manera de tenir les banyes a punt, és fregar-les als troncs.

Una manera de tener los cuernos afilados es rascando en los troncos de los árboles.

One way to have sharp horns is to scratch on the trunks of the trees.
Entre els cérvols de Dyrehaven, podem trobar exemplars albins. En aquest que veiem a la primera imatge ruixant-se amb orina per a perfumar-se i marcar territori la gent de la zona li havia posat el nom de Gandalf. 

Entre los ciervos de Dyrehaven podemos encontrar especímenes albinos. Este que vemos en la primera imagen se está perfumando con la orina. Quiere marcar el territorio también. La gente de la zona le llama Gandalf.

Among the deer of Dyrehaven, we can find albino specimens. This one who we see in the first image is spraying himself with urine. He is perfumed himself and he want mark territory too. People in the area calls him Gandalf.

 A part de cérvols, al parc s'hi poden trobar cérvols Sika i daines.

A parte de ciervos, en el parque podemos encontrar ciervos Sika y gamos.

Apart from deer, in the park we can find Sika deer and fallow deer.


dijous, 2 d’agost del 2018

FARNE I MAY: LES ILLES MÀGIQUES - FARNE Y MAY: LAS ISLAS MÁGICAS - FARNE AND MAY: THE MAGIC ISLANDS

Tot ornitòleg i fotògraf d'avifauna somnia en poder veure i/o fotografiar un fraret amb el bec ple de peixos acabats de pescar per alimentar al seu pollet. Una visita a les illes Farne (Anglaterra) o a l'illa de May (Escòcia) en ple període de nidificació és una bona manera de fer realitat aquest somni.

Cualquier ornitólogo o fotógrafo de avifauna sueña con poder ver y/o captar la imagen de un frailecillo con el pico rebosante de pescado para su polluelo. Una visita a las islas Farne o a la Isla de May en pleno periodo de nidificación es una buena manera de hacer realidad este sueño.

Every bird ornithologist and photographer dreams of being able to see and / or photograph a Puffin with his beak filled with freshly caught fish to feed his chick. A visit to the Farne Islands (England) or the island of May (Scotland) in their breeding period is a good way to make this dream come true.


A Staple Island, la proximitat amb els frarets és realment inreïble. Aquesta petita illa rocosa de la Farne Islands, a Northumberland, és una reserva nacional on nidifiquen cap a 10.000 ocells pelàgics i on també hi podem trobar foques grises. 

En Straple Island, los frailecillos esta´n muy cerca. Esta pequeña isla rocosa perteneciente a las Farne es una reserva natural donde nidifican unas 10.000 aves pelágicas i en la cual también es fácil ver focas grises.

In Staple Island, the proximity to the wildlife is truly amazing. This small rocky island of Farne Islands, in Northumberland, is a national reserve where nesting for 10,000 pelagic birds and where we can also find gray seals.A Inner Farne Island, l'illa més gran de l'arxipèlag, també hi ha gran quantitat d'avifauna nidificant.
Més amunt i ja a Escòcia, a l'Illa de May, la joia del Firth of Forth també ofereix un espectacle magnífic, amb frarets i altres aus marines volant i lluitant per tirar endavant la seva descendència.

En Inner Farne, la isla más grande de las Farne, también encontramos una gran cantidad de avifauna en tiempo nidificación. Un poco más al norte y ya en Escocia está la joya del Firth of Forth, la isla de May, que ofrece un espectáculo magnífico en lo que se refiere a aves marinas.

On the island of Inner Farne, the largest island in Farne, there is also a large number of breeding birds. Already in Scotland, on the island of May, the jewel of the Firth of Forth also offers a great spectacle, with many seabirds that take care of their offspring.


En comptes de presentar-vos les imatges obtingudes per illes, ho farem per espècies, ja que resulta més senzill. Evidentment, començarem pels frarets (Frateculla arctica).

Hemos preferido mostraros las imágenes por especies en vez de por islas. Evidentemente, empezaremos con los frailecillos.

Instead of presenting the images obtained by islands, we will do it by species, as it is easier. Obviously, we will start by the Puffins.
Continuarem amb els gavots (Alca torda).
Continuaremos con el alca común.
Secondly, the Razorbill.Seguidament, els Somorgollaires (Uria aalge).
Seguiremos con el arao común.
Next, the Guillemot.


Canviant una mica de família, també s'hi trobaven nius de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis).
Cambiando un poco de familia, encontramos muchos nidos de cormorán moñudo.
Now is time for the Shag.
I diferents membres de la família de les gavines, com ara la gavineta de tres dits (Rissa tridactyla).
Y distintos miembros del grupo de las gaviotas, como la gaviota tridáctila.
And different members of the gulls group, such as the  Kittiwake.El gavià fosc (Larus fuscus).
La gaviota sombría
The Lesser Black-backed Gull


O el gavià argentat de potes roses (Larus argentatus argenteus).
O la gaviota argéntea.
Also the Herring Gull.


Sovint, sobretot a Inner Farne, calia esquivar les embestides del xatrac àrtic (Sterna paradisaea), l'ocell que fa la migració més llarga de la terra. Ja que va de l'antàrtic a l'àrtic.

A menudo, sobretodo en Inner Farne, era necesario esquivar los ataques del territorial charrán ártico.

Often, it was necessary to avoid the territorial attacks of the Arctic Tern.
I no eren difícils de localitzar les cridaneres garses de mar (Haematopus ostralegus).
Y no eran difíciles de localizar los ostreros.
And it is easy to see the Oystercatcher.Els èiders (Somateria mollissima), en canvi, en plomatge d'eclipsi intentaven passar desapercebuts.

En cambio los eiders intentaban pasar desapercibidos.

Instead the eiders tried to go unnoticed.


Com hem comentat, les tres illes comptaven amb una nodrida població de foques grises (Halichoerus grypus). Malgrat a la tardor és quan crien i es veuen més bé (l'any passat a May, per exemple, van néixer 2500 cries), se'n poden veure algunes tranquil·lament descansant damunt de les roques.

Como ya hemos comentado,en las tres islas pudimos encontrar focas grises, aunque es en otoño, cuando tiene sus crías, que la población es más abundante. En May, por ejemplo, el año pasado nacieron unos 2500 cachorros.

As we have already mentioned, in the three islands we could find gray seals, although it is in autumn, when it has its young, that the population is more abundant. In May, for example, last year some 2,500 puppies were born.


També, si s'està de sort, una famíla de dofins mulars (Tursiops truncatus) poden acompanyar el vaixell durant una estona.
También, si se está de suerte, una familia de delfines mulares puede acompañarnos durante el viaje en barco.
Sometimes, Bottlenose Dolphin can accompany us during the boat trip.
O és possible veure meduses a prop de la superfície.

O es possible ver medusas cerca de la superficie.

Or we can see jellyfish near the sea surface.Tanmateix sempre pot passar que el dia que et toqui visitar la colònia de mascarell atlàntic (Morus bassanus) més gran del món, Bass Rock, la mala mar no t'ho permeti. I això és el que ens va passar a nosaltres, que ens vam haver de conformar en fotografiar-ne un volant una mica lluny.

Aun así siempre puede pasar que el día que quieres desembarcar en Bass Rock para estar certa de la mayor colonia de alcatraz atlántico del mundo la mala mar te lo impida. Y es lo que nos pasó a nosotros, que nos tuvimos que conformar con un vuelo lejano de la especie.

Even so it can always happen that the day you want to disembark in Bass Rock and to be face to face with the largest colony of Atlantic gannet in the world, the bad weather prevents you. And it is what happened to us, that we had to settle for a distant flight of one member of this specie.


De totes maneres, com veureu en el vídeo que hi ha a continuació, l'aventura val molt la pena.

De todos modos, como veréis en el vídeo que hay a continuación, la aventura valió la pena.

Anyway, as you will see in the video below, the adventure is worth it.