Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 27 d’octubre del 2018

BRAMA A DYREHAVEN - BERREA EN DYREHAVEN - BELLOWING OF STAGS IN DYREHAVEN

Dyrehaven vol dir, literalment, "el parc dels cérvols". I és que en aquest espai verd situat a pocs quilòmetres al nord de Copenhagen hi pasturen lliurement cap a 2000 exemplars d'aquesta espècie. Evidentment, la millor època per visitar aquest lloc és a mitjan setembre, quan es produeix un dels espectacles més emocionants de la natura: la brama.

Dyrehaven significa, literalmente, "el parque de los ciervos". Y es que en este espacio verde situado a pocos quilómetros al norte de Copenhagen pastan libremente unos 2000 ejemplares de esta especie. Evidentemente, la mejor época para hacer una escapada allí es a mediados de Setiembre, cuando se produce uno de los espectáculos más emocionantes de la naturaleza: la berrea.

Dyrehaven literally means "the deer park". We can find it a few kilometers north of Copenhagen, and it is renowned for the more than 2000 free range deer that inhabit in it. In fact, the best time to visit the park is in medium September, when we can live the amazing experience of the bellowing of stags.


Antigament, Dyrehaven havia estat el vedat de cacera de la reialesa danesa. Ara, en canvi, des del 2015 està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Antiguamente, Dyrehaven era un coto de caza de la realeza danesa. Ahora, en cambio, desde el 2015, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

In the ancient days, Dyrehaven was once used for hunting by the Danish royalty. In spite of it, in 2015, Dyrehaven was recognized as a UNESCO World Heritage Site.

Mentre passeges pels senders de Dyrehaven, pots contemplar com els mascles més grans i poderosos criden i lluiten per guanyar-se el favor dels ramats de femelles. Això no obstant, sempre hi ha algun mascle més jove que intenta aprofitar la situació.

Mientras paseas por Dyrehaven, puedes contemplar como los machos más poderosos gritan y luchan para conseguir el favor de las hembras. Eso sí, siempre hay algún ejemplar joven que se intenta aprovechar de la situación.

While your are walking through Dyrehaven, you can see handsome and powerful deer males bellowing and fighting each other to attract the females. But, sometimes a young one tries to get the females for him.
Una manera de tenir les banyes a punt, és fregar-les als troncs.

Una manera de tener los cuernos afilados es rascando en los troncos de los árboles.

One way to have sharp horns is to scratch on the trunks of the trees.
Entre els cérvols de Dyrehaven, podem trobar exemplars albins. En aquest que veiem a la primera imatge ruixant-se amb orina per a perfumar-se i marcar territori la gent de la zona li havia posat el nom de Gandalf. 

Entre los ciervos de Dyrehaven podemos encontrar especímenes albinos. Este que vemos en la primera imagen se está perfumando con la orina. Quiere marcar el territorio también. La gente de la zona le llama Gandalf.

Among the deer of Dyrehaven, we can find albino specimens. This one who we see in the first image is spraying himself with urine. He is perfumed himself and he want mark territory too. People in the area calls him Gandalf.

 A part de cérvols, al parc s'hi poden trobar cérvols Sika i daines.

A parte de ciervos, en el parque podemos encontrar ciervos Sika y gamos.

Apart from deer, in the park we can find Sika deer and fallow deer.